Każda treść powinna w jak największym stopniu zainteresować odbiorcę i zachęcić do czytania. Z tego też powodu świetnym pomysłem jest wykonanie korekty tekstu przez specjalistę, który zasugeruje poprawki. Na czym polega korekta tekstu i co obejmuje?

Korekta tekstu to usługa wykonywana na życzenie klienta po uprzednim zredagowaniu tekstu. Daje ona gwarancję niemal stuprocentowej poprawności tekstu. Możemy ją wykonać w Wordzie, OpenOffisie lub w pliku PDF.

Na czym polega korekta tekstu?

Korekta tekstu to działanie, którego celem jest zapewnieniem jak najwyższej jakości językowej danej treści. Zwykle jest to ostatni etap pracy, podczas którego wyspecjalizowana osoba sprawdza tekst pod kątem błędów stylistycznych, ortograficznych lub błędów edytorskich. Dzięki korekcie, treść zostaje pozbawiona jakichkolwiek niedociągnięć i równocześnie jest gotowa do udostępnienia właściwym odbiorcom.

Wymienić można korektę językową i wydawniczą.

Pierwsza z nich polega na poprawieniu błędów językowych: ortograficznych, literowych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Nie poprawia się wówczas błędów stylistycznych, logicznych ani rzeczowych.
Z kolei zaś korekta wydawnicza to rodzaj korekty, który wykonuje się głównie na wydruku za pomocą znaków korektorskich, ewentualnie komputerowo w pliku PDF za pomocą oznaczeń graficznych.

Kiedy zlecić korektę tekstów?

Z jakościowego punktu widzenia korekta tekstu jest zazwyczaj niezbędna, natomiast z praktycznego punktu widzenia nie zawsze. W przypadku wewnętrznych dokumentów w obiegu firmowym wystarczy aby odbiorca zrozumiał brzmienie treści.

W szczególności istotna jest:

  • korekta tłumaczenia wpisów blogowych
  • korekta tekstu dla portali informacyjnych
  • korekta książki dla wydawnictw i self publisherów
  • korekta tekstów literackich
  • korekta językowa tekstów naukowych

Niezależnie od tego, w jakiej formie treści zostaną opublikowane, korektę tekstów warto zlecić zawsze, gdy zamierzamy dotrzeć z przekazem do szerszej grupy odbiorców. Dotyczy to zarówno publikacji wydanych w ojczystym języku, jak również tłumaczonych na język obcy. Korektę taką najlepiej zlecić profesjonalistom, oferujących wygodną i szybką wycenę korekty, traktujących wszystkie terminy priorytetowo.