RODO to zestaw przepisów, których celem jest ochrona i wzmocnienie prywatności i własności danych wszystkich obywateli UE. Rozporządzenie ma zastosowanie również do organizacji spoza UE, jeśli oferują one towary lub usługi lub monitorują zachowanie osób z UE, których dane dotyczą.