Prawie każdy z nas z typografią pracuje. Pomimo, iż nie jesteśmy projektantami składamy teksty w dokumenty, oferty dla klientów albo prezentacje dla współpracowników. Czym zatem jest typografia?

Wraz z technologią druku typografia ewoluuje, Dawniej typografia nawiązywała do techniki druku. W dzisiejszych czasach odnosi się formy nadawanej tekstowi zarówno w formie druku fizycznego jak i w formie elektronicznej.

Co to jest ta typografia?

Typografia to ogół reguł związanych z liternictwem, począwszy od najmniejszej części jaką jest litera, przez styl tych liter,po skład tekstu. Zasady typografii wykorzystuje się zarówno w materiałach drukowanych, animacjach, reklamach, oraz na różnych stronach internetowych.

W węższym znaczeniu pod pojęciem tym kryje się graficzne kształtowanie tekstu, za pomocą odpowiednich krojów pisma. W szerszym ujęciu pojęcie to odnieść można także do projektowania rozkładu ilustracji, zdjęć oraz innych elementów graficznych, w różnego rodzaju publikacjach.

Co warto wiedzieć o typografii?

Aby dany projekt był dobry pod względem typograficznym, musi posiadać dwie kluczowe cechy. Mianowicie musi spełniać założenia formalne i funkcjonalne. Udana typografia spełnia wyznaczone funkcje, wymagania techniczne i ekonomiczne i jest przede wszystkim odpowiedzią na wyznaczone zapotrzebowanie.

Typografię podzielić można podzielić na dwie podstawowe dziedziny.
Pierwsza z nich to makrotypografia, czyli opracowanie idei, całościowej koncepcji obejmującej nie tylko rozmieszczenie elementów w całości, ale również wybór właściwego formatu, fontu i kolorystyki projektu.

Druga to mikrotypografia, która obejmuje opracowanie detali danego projektu, szczegółów składu, oraz tego, co rozgrywa się między poszczególnymi wierszami, wyrazami i literami.

Typografia jest dziedziną pedantyczną, ponieważ zależy przede wszystkim od doborów detali. Kluczem do dobrej typografii jest opanowanie reguł typograficznych, które kształtowały się przez wiele lat.