Prawie każdy z nas popełnia wiele błędów językowych. Zauważyć to można na portalach społecznościowych, jak również w prasie i reklamach telewizyjnych. Jednym z takich nieprawidłowości są błędy leksykalne.

Błędy leksykalne to pojęcie z zakresu normatywistyki językowej, które klasyfikuje się jako błędy stylistyczne. Są to chyba najbardziej doskwierające nam nieprawidłowości językowe.

Czym jest błąd leksykalny?

Błędy leksykalne to błędy oznaczające niezamierzone użycie wyrazu w niewłaściwym znaczeniu, zniekształcenie jego formy albo użycie słabo ugruntowanego wyrazu obcego zamiast jego rodzimego odpowiednika. Błędy te są bardzo często są powodem braku spójności i zaburzeń w odbiorze oraz zrozumieniu wypowiedzi. Przez sporą liczbę osób błędy te są uważane za formę niedbałości językowej.

Rodzaje błędów leksykalnych

Wyróżnia się kilka rodzajów błędów leksykalnych. Wśród nich można wymienić: oparte na skojarzeniach fonetycznych, oparte na naruszeniu reguł słowotwórczych, wynikające z nienormatywnego rozumienia używanych słów oraz wynikające z nienormatywnej wymowy wyrazu a także zniekształcenia związków frazeologicznych.

Jeden z rodzajów często widocznych błędów jest przekształcanie związków frazeologicznych. Zazwyczaj wynika to z błędnego zapamiętania albo upowszechnionej w społeczeństwie formuły związku frazeologicznego.
Z kolei zaś wśród błędów fonetycznych znajduje się lubiane przez wielu polonistów błędne użycie słów bynajmniej i przynajmniej.

Innym z tego rodzaju błędów jest nadmierne słowotwórstwo. Polega to na tworzeniu nowych słów, które nie funkcjonują w języku polskim,na przykład psycholożka.
Ponadto często można zaobserwować wśród rozmówców błędne rozumienie słów i ich niepoprawne użycie.

Warto zapamiętać, że poprawność językowa to nie tylko panowanie nad przecinkami i ortografią. Błędem jest także używanie wyrazów w niewłaściwych kontekstach, mylenie związków frazeologicznych a także  budowanie słów niezgodnie z regułami polskiego słowotwórstwa.