Praca redaktora wbrew pozorom jest bardzo ważna bez względu na to czy jest to redaktor tekstu czy redaktor telewizyjny. Niestety bardzo często praca ta nie jest należnie doceniane. Warto jednak poświęcić kilka chwil na zauważenie różnić pomiędzy redaktorem tekstu a telewizyjnym. To również bardzo ważna różnica. Przyjrzyjmy się im obu dzisiaj.

Kim jest redaktor tekstu?

Redaktor tekstu zajmuje się na co dzień tekstem, a to oznacza, ze sprawdza tekst pod względem językowym i gramatycznym. Wyszukuje błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne w dostarczonych do niego tekstach. Do jego obowiązków należy również wskazanie które wątki i elementy tekstu należy zachować, zmodyfikować czy też usunąć. Oczywiście ostateczna decyzja należy do autora tekstu, który może odrzucić wskazówki redaktora tekstu, zaakceptować wprowadzone zmiany lub wspólnie z redaktorem dokonać odpowiednich zmian. Dzięki pracy redaktora tekstu do naszych rąk trafiają nie tylko wartościowe ale również wolne od błędów teksty zarówno artykułów jak i książek.

Kim jest redaktor telewizyjny?

Jest to dopiero jeden z zawodów, przyjrzyjmy się drugiemu. Z kolei redaktor telewizyjny może zajmować się zarówno tworzeniem i korekta tekstów, które są przekazywane w danej stacji telewizyjnej, jak i osoba, która te teksty wygłasza (możemy na taką osobę powiedzieć również prezenter telewizyjny). Redaktorzy telewizyjni choć może mają bardziej zróżnicowane obowiązki mają tak samo ważną pracę jak i redaktorzy tekstu. W końcu pewne funkcje pełnią oba zawody, czyli redakcja tekstu.

Jak widać ona te zawodu są zarówno podobne jak i różne. W końcu w przypadku obu mamy do czynienia z tworzeniem i pooprawianiem tekstu, który ma trafić do odbiorcy. Natomiast różnią się sposobem dotarcia do tej osoby. Redaktor tekstu zajmuje się słowem pisanym i tradycyjnie docierającym do odbiorcy w postaci artykułu czy też książki, natomiast redaktor telewizyjny korzysta z nowocześniejszego źródła, czyli za pośrednictwem słowa i tekstu w określonej stacji telewizyjnej.