.edu.pl


"...Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam tych minusów! " ~ Ryszard Ochódzki

Nasze cenne dane,

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Ustawa o ochronie danych osobowych została stworzona z myślą o ochronie osób fizycznych, których dane osobowe mogą zostać przetwarzane przez różnego typu instytucje i organizacje. Ustawa ta bardzo szczegółowo określa w jaki sposób można postępować z tymi danymi, co dana organizacja może z nimi zrobić – oczywiście w myśl polskiego prawa.

Ponadto ustawa ta ma zapobiegać sytuacjom, w których nagminnie nadużywało się danych osób fizycznych, zwłaszcza bez ich wiedzy lub wbrew ich woli. Ponadto ustawa określa kompetencje organu do spraw ochrony danych osobowych – w tym przypadku jest to Generalny Inspektorat Ochrony Danych, tzw. GIODO.

Jeśli dana organizacja lub instytucja posiada dane osobowe osób fizycznych zobowiązane są one do przestrzegania obowiązków:

  • ochrony danych osobowych przed dostępem osób trzecich,
  • obowiązek informowania osób fizycznych, że takie dane się posiada i w jakim celu będą one wykorzystywane,
  • obowiązek rejestracji, czyli zgłoszenia do GIODO.

Pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby chronić dane osobowe osób fizycznych, jeśli je posiadamy. Warto również zastanowić się nad tym czy faktycznie są one nam potrzebne.


Nowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych! Omówienie unijnego rozporządzenia! Zobacz: Ochrona danych osobowych. Szkolenie


Zadbaj o ochrone swoich danych osobowych!

Nie udostępniaj nikomu swoich cenncyh poufnych danych osobowych!

Uważaj na oszustów, szczegolnie na portalach społecznościowych!

Nie pozwól, żeby jakiś zbój podszywał się i ukradł twoją tożsamość!

Nowe rozporządzenie?

Kogo dotyczy ?

Często zastanawiamy się nad tym kogo dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy sfery publicznej i prywatnej. W praktyce oznacza to, że wszystkie przedsiębiorstwa i inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe muszą spełnić wymagania zawarte w tej ustawie jak również w aktach wykonawczych.

Należy również zaznaczyć, że forma przetwarzania danych osobowych może być przeprowadzona w formie tradycyjnej – np., papierowej jak i w formie elektronicznej – np., bazy danych.

Niestety ustawa ta ma też swoje wady, o których należy tutaj wspomnieć. Do wad niewątpliwie należą: nieprecyzyjne przepisy, które bardzo często prowadzą do wielu nieporozumień. Jednakże odpowiednio znowelizowano ustawę o ochronie danych osobowych, co sprawia, że każdy będzie mógł odpowiednio stosować się do jej przepisów.
Nowelizacja ustawy poniekąd uprościła wiele obowiązków wynikających z jej przepisów. Mowa tu oczywiście o obowiązku informacyjnym. Dzięki temu ustawa o ochronie danych osobowych na dzień dzisiejszy jest dość jasna i przejrzysta.


Czuwaj nad swoim bezpieczeństwem!

Dane osobowe

Czyli co, jak i gdzie?

Ochrona danych osobowych to bardzo często poruszany temat. Jednakże nie wiadomo, czy powierzone dane różnym instytucjom są całkowicie bezpieczne.

Ustawa o danych osobowych jasno określa, że danymi osobowymi są wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Danymi osobowymi najczęściej jest numer PESEL, nr NIP, które odnoszą się do konkretnej osoby. Jednakże w ten sposób nie można jasno określić, czy dane te stanowią dane osobowe.
Ochrona danych osobowych polega na ochronie wszelkich informacji, które dotyczą osób fizycznych przez podmioty, które je użytkują. Wynika to z zapisu ustawy, ponieważ każdy z nas ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dajemy podmiotom możliwość gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych.
Dajemy również możliwość ich usuwania na wyraźną prośbę osoby fizycznej. Jednakże ustawa reguluje przepis, w którym jest jasno sprecyzowane, że instytucja, która będzie przetwarzać nasze dane osobowe musi dokładnie uzasadnić cel gospodarczy ich przetwarzania.Gamma Discover. Team building
Czy wiesz że?

  • Dodatkowe umieętności mogą okazać się asem w rękawie podczas rozmowy o pracę? Dlatego tez, coraz więcej osób próbuje podnosić swoje Kwalifikacje zawodowe, jak i podejmuję się trudu integracji i poprawienia stosunków ze swoimi współpracownikami i pracodawcami.

  • Najlepszym miejscem, do rozszerzania takich umiejętności, jest oczywiście odpowiednia firma szkoleniowa.
  • Najlepsze firmy szkoleniowe posiadają w ofercie kursy o zróżnicowanej tematyce z wielu różnych dziedzin i co najważniejsze, o różnych poziomach zaawansowania i wtajemniczenia.

  • Zróżnicowanie w zaawansowaniu pomaga na dopasowanie się do grupy, która najbardziej odpowiada umiejętnościom kursantów.

  • Wybierając firmę szkoleniową dla siebie, warto zwrócić uwagę na temat opinii, jaka o niej panuje, ilość przeprowadzonych szkoleń czy choćby na liczebność grup. Wiadomo, że im mniejsza grupa będzie, tym większa szansa na indywidualne podejście do każdego z uczestników.

  • Szkolenia to doskonały sposób nie tylko na rozwój swojej osoby, ale również na podpatrzenie profesjonalistów przy pracy i porownanie swojej wiedzy z innymi towarzyszami szkoleń. Co ciekawe, takie szkolenia nie są przeznaczone wyłącznie dla osób, które dopiero co zaczęły przygodę w świecie biznesu. Są również dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą podnieść swój aktualny poziom wiedzy i kierować się w stronę rozwoju.

  • Wybor odpowiedniej firmy szkoleniowej to jeden ze sposobów na podniesienie swoich umiejętności, a co za tym idzie, na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.